PÁLYÁZAT- Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ intézményvezetői beosztás ellátására
Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására
HIRDETMÉNY ÓVODAI BEÍRATÁS A 2022/2023-AS NEVELÉSI ÉVRE
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.
PÁLYÁZAT - óvodavezető beosztás ellátására
Földes Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ és 20/B.§-a alapján pályázatot hirdet a Kállay László Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Székhely / postai cím: 4177, Földes Karácsony Sándor tér 5.
Telefon: +36 (54) 531-000; Fax: +36 (54) 531-001; e-mail: foldesph@foldes.hu; web:www.foldes.hu