1
Képviselő-testületi ülés előterjesztései 2022.

Általános közzétételi lista II. 8. pont

Tartalma: A Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületi döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza (SZMSZ és mellékletei, Meghívók, Kt-i ülések jegyzőkönyvei)

2022. év

2022. február 25. 9.00 - Képviselő-testületi ülés előterjesztései

MEGHÍVÓ.pdf
1_Tájékoztatóaz előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről és az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.pdf
2_Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.pdf
3_az 2022 óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására és a fenntartói hirdetmény elfogadására-1.pdf
4_Beszámoló a Földes Községi Könyvtárban végzett 2021. évi szakmai munkáról.pdf
5_Előterjesztés Földes Községi Könyvtár 2022. évi szakmai munkatervének elfogadására.pdf
6_Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására (II.).pdf
7_az önkormányzati képviselő, a nem képviselő bizottsági tag és tanácsnok tiszteletdíjáról szóló 6-2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására.pdf
8_a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet elfogadására.pdf
9_Földes Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható össz.pdf
10_MFP- Fogorvosi szolgálati lakás beszerzési eljárás eredményéről.pdf
11_MFP-Temető urnafal beszerzési eljárás eredményéről.pdf
12_SKIT-Társulási megállapodásának módosítására.pdf
13_a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására.pdf
14_Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület által benyújtott támogatás iránti kérelem elbírálásáról.pdf
 
 2022.március 25. 9.00 - Képviselő-testületi ülés előterjesztései

MEGHIVO.pdf
1_az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről és az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.pdf
2_Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.pdf
4_Földes Nagyközség Önkormányzata és LUPADO-MED Kft. között létrejövő feladat-ellátási szerződés jóváhagyására.pdf
5_Földes Községi Könyvtár 2022. évi szakmai munkatervének elfogadására II.pdf
6_Beszámoló a KSKH 2021. évi közművelődési tevékenységéről.pdf
7_a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2022. évi munkatervének elfogadására.pdf
8_Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére.pdf
9_Földes Nagyközség Önkormányzatának 2021. évben a helyi adók alakulásáról, a hátralékok behajtására tett intézkedésekről.pdf
10_Előterjesztés 2022. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról.pdf
11_Földes Nagyközség belterületi helyi közútjaihoz szükséges táblák és kiegészítők beszerzésére beérkezett ajánlatok megtárgyalására.pdf
12_Előterjesztés ebrendészeti feladatok ellátására irányuló megállapodás jóváhagyására.pdf
13_Előterjesztés a Földesi Strandfürdő és Szabadidő Központ részére használt fűnyírótraktor megvásárlására.pdf
14_a Földes, 1793-2 hrsz-ú, közpark megnevezésű önkormányzati ingatlanon lévő garázsok elbontására.pdf
15_a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátások önköltéségszámításának elfogadására.pdf
16_az önkormányzat által működtetett konyhák egy intézménybe történő összevonására.pdf
17_Tájékoztató a Földes Nagyközség Önkormányzata által 2021. és 2022. évben indított közfoglalkoztatási programokról.pdf
18_Beszámoló a Földesi Települési Értéktár Bizottság 2021. évi munkájáról.pdf
 
2022. április 29. 9.00 - Képviselő-testületi ülés előterjesztései

MEGHÍVÓ.pdf
1_Tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről és az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.pdf
2_Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.pdf
3_Beszámoló a Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Támogató szolgálat 2021. évi szakmai munkájáról.pdf
4_Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Támogató Szolgálat 2022. évi szakmai munkatervének elfogadására.pdf
5_Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ intézményvezetői beosztás ellátására irányuló pályázati felhívás közzétételére.pdf
6_VP Piac fejlesztés építési közbeszerzési eljárás lezárása.pdf
7_VP piac fejlesztés - eszközbeszerzés közbeszerzési elj. lezárása.pdf
8_VP piac fejlesztés - kisteherautó - közbeszerzési elj. lezárása.pdf
9_Karácsony Sándor tér 6. szám alatti iskolaépület kazánháza felújításakor leselejtezett berendezések értékesítésére.pdf
10_a Karácsony Sándor emlékkiállítás helyének meghatározásáról.pdf
11_Földes Nagyközség Önkormányzata és SPINÁL Bt. között fennálló feladatellátási szerződés módosításának jóváhagyására.pdf
12_Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesülettel kötött kölcsönszerződés jóváhagyására.pdf
13_Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott civil döntésről.pdf
 

2022. május 27. péntek. 9.00 - Képviselő-testületi ülés előterjesztései

MEGHÍVÓ.pdf
01_.pdf
01_a.pdf
02_.pdf
03_.pdf
04_.pdf
05_.pdf
06_.pdf
07_.pdf
08_.pdf
09_.pdf
10_.pdf
11_.pdf
12_.pdf
13_.pdf
14_.pdf
15_.pdf
16_.pdf
17_.pdf
18_.pdf
21_.pdf
22_.pdf
23_.pdf
24_.pdf
25_.pdf
26_.pdf
27_.pdf
28_.pdf
29_.pdf
30_.pdf
31_.pdf
33_..pdf


2022. június 30. csütörtök 9.00 - Képviselő-testületi ülés előterjesztései
MEGHÍVÓ.pdf
1_a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat földesi köztemető 2021. évi üzemeltetéséről.pdf
2_Szociális étkeztetés intézményi térítési díj emelésére.pdf
3_Kállay László Óvoda intézményvezetői beosztás betöltésére beérkező pályázat elbírálásárara.pdf
4_a Kállay László Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének jóváhagyására.pdf
5_Előterjesztés Földesi Szociális és Gyermekjóléti SzKp Bölcsőde szakmai program és SZMSZ módosítására.pdf
6_Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.pdf
7_az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről és az önkormányzat pénzügyi helyzetéről .pdf
8_a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 13-2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására.pdf
9_MFP-Deák F. utca burkolat felújítása - besz. elj. eredménye .pdf
10_MFP-Közösségi szintér, Mozi u. 3. sz. felújítása - besz. elj. eredménye .pdf
11_MFP-Köztemető belső úthálózat felújítása - besz. elj. eredménye Kt. anyag.pdf
12_Előterjesztés ivóvízberuházás megvalósulási helyszín módosulására.pdf
13_a Földes Vagyongazdálkodási Kft. részére tulajdonosi pótbefizetés elfogadására.pdf
14_a települési önkormányzatok 2022. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatási igény benyújtására.pdf
15_Orvosi ügyeleti feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás meghosszabbításának elfogadására.pdf
16_allergológiai szakrendelés támogatására.pdf
17_Előterjesztés feladatellátási szerződés módosítására OpenMediComp.pdf
18_Előterjesztés a Földes Nagyközség Önkormányzata által 2022. évben indított nyári diákmunkához kapcsolódó anyagi ráfordításról.pdf
19_a Földes Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2021. évben végzett munkájáról.pdf
 
Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Székhely / postai cím: 4177, Földes Karácsony Sándor tér 5.
Telefon: +36 (54) 531-000; Fax: +36 (54) 531-001; e-mail: foldesph@foldes.hu; web:www.foldes.hu