1
Képviselő-testületi ülés előterjesztései 2021.

Általános közzétételi lista II. 8. pont

Tartalma: A Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületi döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza (SZMSZ és mellékletei, Meghívók, Kt-i ülések jegyzőkönyvei)

2021. év

2021. június 25. 9.00 - Képviselő-testületi ülés előterjesztései

MEGHIVO.pdf
01_.pdf
02_.pdf
03_.pdf
04_.pdf
05_.pdf
06_.pdf
07_.pdf
08_.pdf
09_.pdf
10_.pdf
13_.pdf
15_.pdf
16_.pdf
2021. szeptember 24. 9.00 - Rendkívüli Képviselő-testületi ülés előterjesztései

MEGHÍVÓ.pdf
01_Előterjesztés II számú háziorvosi körzet működtetési jogának megszerzésének támogatásáról.pdf
02_Földes Nagyközség Közműves Ivóvízellátására és Szennyvízelvezetésére vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervei (2022-2036. év) elfogadására.pdf
03_Előterjesztés a Kállay László Óvoda 2021-2022. évi munkatervére.pdf
04_Tájékoztató Földes Nagyközség Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.pdf
05_Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.pdf
06_az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 6-2016. (III.08.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására.pdf
07_Önkormányzati tulajdonban lévő 1322 hrsz.-ú ingatlan elidegenítésére érkezett ajánlat megtárgyalására.pdf
08_MFP- járdák felújítására irányuló beszerzési eljárás megindítására.pdf
09_Előterjesztés Földes Vagyongazdálkodási Kft ügyvezetői tisztség meghosszabbításáról.pdf
10_Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra 2022.pdf

2021. október 29. 9.00 - Rendkívüli Képviselő-testületi ülés előterjesztései

MEGHÍVÓ.pdf
01_Előterjesztés a Kállay László Óvoda 2021-2022 nevelési évről szóló beszámoló jóváhagyására.pdf
02_Tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről és az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.pdf
03_Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.pdf
04_Előterjesztés az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 6-2016. (III.08.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására II.pdf
05_Előterjesztés a természetben nyújtandó szociális tüzelőanyag támogatási feltételeiről szóló rendelet módosítására.pdf
06_Előterjesztés a településkép védelméről szóló 17-2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításával összefüggő partnerségi egyeztetési eljárás megindítására.pdf
07_VP piac fejlesztés - építés - közbeszerzési elj. indítása.pdf
08_MFP-Járda építés, felújítás alapanyag száll. és kivitelező - beszerzési elj. eredményéről 2021. Kt. anyaga.pdf
09_Kossuth utca Jókai-Dózsa Gy. u. közötti 120m-es szakaszának aszfaltozására irányuló beszerzési eljárás eredményének megállapítására.pdf
10_Előterjesztés a Karácsony Sándor Emlékkiállítás újra nyitásához szükséges feltételek megteremtéséről.pdf
 
  
  
  
  
  
  

    

Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Székhely / postai cím: 4177, Földes Karácsony Sándor tér 5.
Telefon: +36 (54) 531-000; Fax: +36 (54) 531-001; e-mail: foldesph@foldes.hu; web:www.foldes.hu