1
Képviselő-testületi ülés előterjesztései 2019.

Általános közzétételi lista II. 8. pont

Tartalma: A Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületi döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza (SZMSZ és mellékletei, Meghívók, Kt-i ülések jegyzőkönyvei)

2019. év

2019. január 24. rendkívüli Képviselő-testületi ülés előterjesztései

2019_01_24.zip
2019. január 31. Képviselő-testületi ülés előterjesztései

2019_01_31.zip
2019. február 28. Képviselő-testületi ülés előterjesztései

2019_02_28.zip
2019. március 8. rendkívüli Képviselő-testületi ülés előterjesztései

2019_03_08.zip
2019. március 20. Képviselő-testületi ülés előterjesztései

2019_03_20.zip
2019. április 3. rendkívüli Képviselő-testületi ülés előterjesztései

2019_04_03.zip
2019. április 25. Képviselő-testületi ülés előterjesztései

2019_04_25.zip
2019. május 30. Képviselő-testületi ülés előterjesztései

2019_05_30.zip
2019. június 27. Képviselő-testületi ülés előterjesztései

2019_06_27.zip
2019. július 29. rendkívüli Képviselő-testületi ülés előterjesztései

2019_07_29.zip
2019. szeptember 5. Képviselő-testületi ülés előterjesztései

00_Meghívó.pdf

01_Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről 2019.09.25.pdf

02_BESZÁMOLÓ a lejárt határidejű  határozatok végrehajtásáról (09.19-i állapot).pdf

03_Előterjesztés Földes Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3.számú rendeletének módosítására (1).pdf

04_az önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak ellátására irányuló új megbízási szerződés jóváhagyására és a 2019. évi belső ellenőrzési terv módosítására.pdf

05_Földes Nagyközség Közműves Ivóvízellátására és Szennyvízelvezetésére vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervei (2020-2034. év) elfogadására.pdf

06_Előterjesztés ösztönző rendelet módosítására.pdf

07_Előterjesztés a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 13-2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására.pdf

08_Előterjesztés Szociális Szakmai Program módosítására (09.hó).pdf

09_ Előterjesztés a természetben nyújtandó szociális tüzelőanyag támogatási feltételeiről szóló.pdf

10_Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra (1).pdf

11_Előterjesztés - Magyar Falu Program - fogorvosi rendelő korszerűsítés - beszerzési elj. eredményéről (1).pdf

12_Előterjesztés MFP- Közösségi Ház felújítás.pdf

13_Előterjesztés a Dózsa Gy. u. burkolat felújítás, beszerzési eljárásának eredményére.pdf

14_Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő külterületi gyepterület bérbeadására.pdf

15_Önkormányzati tulajdonban lévő, 702. hrsz-ú, 1147 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan (valóságban Földes, Fűzfa utca 13. szám) értékesítés.pdf


       

       


Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Székhely / postai cím: 4177, Földes Karácsony Sándor tér 5.
Telefon: +36 (54) 531-000; Fax: +36 (54) 531-001; e-mail: foldesph@foldes.hu; web:www.foldes.hu