Az Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei

 

Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei
(Folyamatos feltöltés alatt...)

01_FNÖ Képviselő-testületéneke a nagyközségi Önk. jelképeinek alkotásáról és használatának szabályozásáról szóló 3.1993. (II.11.) Ör.
02_A parlagrű írtásáról szóló 19.2000. (XI.2.) Ör.
03_A köztisztaságról, a település környezet fenntartásáról vmint a szervezett köztiszt. igénybevételéről szóló 18.2004. (X.14.) Ör.
05_A közterület használatáról szóló 9.2006. (IV.13.) Ör.
06_Az önk. tulajdonú lakás és helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének szabályairól szóló 11.2006. (VI.22.) Ör. - EGYSÉGES 2018.02.26.
07_Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13.2006. (IX.21.)  EGYSÉGES 2017.03.31
08_A gépjármű várakozóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 8.2007. (III.30.) Ör. 
09_A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyívelvezetésről szóló 17.2009. (IX.25.) Ör.
10_Az Önk. közművelődési feladatairól, a helyi közművelősédi tevékenység támogatásáról szóló 22.2009. (X.30.) Ör EGYSÉGES 2017.03.04.
12_a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól,a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 32013. (I.31.) ör.
13_az önkormányzat vagyonáról szóló 5.2013. (II.28.) ör. EGYSÉGES 2018.02.26.
14_A Képviselő-testület és szervei SZMSZ szóló 8.2013. (II.28.) Ör.  EGYSÉGES 2016.12.07.
15_A szociális földprogramban való részvétel feltételeiről szóló 14.2013. (VI.15.) Ör.
16_a közterület filmforgatási célú felhasználásáról szóló 21.2013. (X.21.) Ör. EGYSÉGES 2017.04.29.
17_A közterületek elnevezéséről, átnevezéséről, az ingatlanok házszámozásáról szóló 22.2013. (XI.29.) Ör.
19_Az idegenforgalmi adóról szóló 24.2013. (XI.29.) Ör.
20_A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 28.2013. (XI.31.) Ör.
21_A köztemető használatának rendjéről és a temetkezés helyi szabályairól szóló 1.2014. (VI.22.) Ör. EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2014.06.01.
22_a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló  9.2014. (X.23.) Ör.
23_A községi piacról szóló 11.2014. (XI.28.) Ör. EGYSÉGES 2016.10.13.
24_Földes Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól 3.2015. (II.27.) EGYSÉGES 2016.05.28.
25_Az államháztartási mérlegek és kimutatások tartalmáról szóló 4.2015. (II.27.) Ör.
26_A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 5.2015. (II.27.) Ör. EGYSÉGES 2017.12.02.
27_Földes Nagyközségi Önkormányzat intézményeiben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 13.2015. (V.29.) Ör.
28_az önkormányzati vagyon értékesítésének és hasznosításának versenyeztetési szabályzatáról szóló 14.2015. (VII.17.) Ör.
30_Földes Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4.2016. (III.04.) Ör EGYSÉGES 2017.05.27.
31. az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 6.2016. (III.08_) Ör
32. a helyi civil szervezetek támogatásáról, az államháztartáson kívülre történő forrás átadására átvételére vonatkozó szabályokról 7.2016. (IV.28.) 2016.04.30.
33_ A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 82016. (IV.29.) Ör. EGYSÉGES (2017.12.02.)
34. Földes Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 12.2016. (V.27.)
35. az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 13.2016. (V.27.) EGYSÉGES 2017.04.29.
36. a települési hulladékkal kapcsolatos önk  hulladékgazd közfeladat és a hulladékgazdi közszolgáltatás ellátásáról szóló 142016. (VII.01.) Ör


39. Földes Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4.2017. (III.03.) Ör. EGYSÉGES 2017.09.30.
40_Földes Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 11.2017. (V.26.)  Ör.
41_Földes településfejl koncepciójával, stratégiájával és a településrendi eszközök, vmint településképi arculati kézikönyv és rend partnerségi egy. 12.2017. (V.26.)
42_a házasságkötés hivatali helyiségen, munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, Az azokért fizetendő díjak mértékéről 13.2017.VI. 29.
43_a természetben nyújtandó szociális tüzelőanyag támogatási feltételeiről szóló 15.2017. (X.27.)
44. FÖLDES NAGYKÖZSÉG településképének védelméről szóló 172017. (XII.01.)
45_ a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 182017. (XII.01.)
46_Földes Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól 2.2018. (II.26.) ÖR

47_FNÖ Képviselő-testületének 2/2021. (III.1.) Önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról22_a helyi iparűzési adóról.pdfFöldes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Székhely / postai cím: 4177, Földes Karácsony Sándor tér 5.
Telefon: +36 (54) 531-000; Fax: +36 (54) 531-001; e-mail: foldesph@foldes.hu; web:www.foldes.hu