1
Pályázatok 2010-2019


Sorszám

Pályázat megnevezése

Igényelt támogatás
(Ft)

Megítélt támogatás
(Ft)

Sajátforrás
(Ft)

Megjegyzés

2010

Piac épület építése


46 006 730

8 074 014


2011

Egészségház kialakítása Földesen
EAOP-4.1.2./A-2008-0076


74 250 156

13 102 969

megvalósult

2011

Földesi Oxidációs tó rekultivációja
ÉÁOP – 5.1.2/C-09-2010-0001


223 750 080

24 961 120

megvalósult

2012

Biomassza kazán program
Belügyminisztérium Kazán program 2.0


2 040 498


megvalósult, elszámolt

2012

Eu önerő szennyvíztelep
KEOP-7.1.0/11-2011-0114
„Meglévő szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése Földesen” tervezés, előkészítés


9 435 000

1 665 000

megvalósult, elszámolt

2012

EU önerő S1 S2 belvíz elvezetés
„Földes Nagyközség csapadékvíz elvezető S1-S2 rendszer I. ütemének megvalósítása”
ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0006


33 143 000

0

megvalósult, elszámolt

2012

MVH sportöltöző
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és fejlesztésre


9 997 877

0

megvalósult, elszámolt

2012

TÁMOP iskola
TÁMOP- 3.1.4-12/2
megvalósult, elszámolt

2012

TIOP Könyvtár
TIOP-1.2.3-11/1
„Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése és kiterjesztett információszolgáltatás megvalósítása a Földes Községi Könyvtárban"


7 941 145

0

megvalósult, elszámolt

2012

Támop óvoda
TÁMOP-3.1.11-12/2
megvalósult, elszámolt

2012

Közmunka program felzárkóztatás


9 047 370


megvalósult, elszámolt

2013

BM Önerő
Szennyvíztelep korszerűsítése


16 000 000

0

megvalósult, elszámolt

2013

K29 termálkút
Földestherm- leader
megvalósult, elszámolt

2013

Szennvíztelep
KEOP 1.2.0


304 635 000

16 000 000

megvalósult, elszámolt

2013

Leader-HACSOK közötti együttműködés: sóleválasztó


44 390 000

0

megvalósult, elszámolt

2013

Tanyaprogram
Alföldi tanyák, illetve tanyás térségegek megörzése illetve fejlesztése (TP-1-13)
megvalósult, elszámolt

2014

ELENA program
 - Geoterm energia hasznosítása
benyújtva, folyamatban

2014

Kállai tájház felújítása - MVH


 


csökkentett támogatásban részesült, megvalósult

2014

KEOP  Fotovoltaikus rendszer
K-2015-KEOP-4.10.0/N/14


33 000 000

5 900 000

megvalósult, elszámolt

2015

Falubusz program


7 989 000

0

megvalósult, elszámolt

2016

Fő u. II. pályázat-Önkormányzati fejlesztések - NFM


15 000 000 

5 000 000

megvalósult, elszámolt

2016

Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítási témájú pályázat


700 000

300 000

csökkentett támogatásban részesült, megvalósult

2016

Köfop-vekop - ASP
támogatásban részesült, megvalósult

2016

Kondipark
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program NFM pályázat


0

0

törölt

2016

Szocszolg pályázat

2016

Energetika TOP
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése kódszáma: TOP-3.2.1-15


0

0

tartalék listán

2016

Geoterm energia TOP
Földes Nagyközség közintézményeinek fűtéskorszerűsítése geotermális energia felhasználásával a TOP-3.2.2-15HB1 számú pályázati forrásbólTOP-3.2.2-15-HB1 - Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében


269 200 000

0

nyertes pályázat,megvalósult

2016

TOP óvoda
Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
kódszáma: TOP-1.4.1-15


300 000 000


támogatásban részesült, megvalósítás folyamatban

2016

TOP út
Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére
kódszáma: TOP-1.1.1-15


168 854 612

0

támogatásban részesült, 2017-ben megvalósult

2016

Vp mozi
Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP) című, VP-6-7.4.1.1-16 kódszám


42 649 765

12 409 470

nyert, megvalósult

2017

Pártház
EFOP-4.1.7-16 - Fő u. 4.


19 995 267

0

nyert, megvalósult

2017

Esély Otthon
EFOP 1.2.11-16


175 000 000

0

nyertes pályázat, megvalósítás folyamatban

2017

Ivóvíz javítás
KEHOP-2.1.3-16


52 500 000

7 875 002

nyertes pályázat, megvalósítás folyamatban

2017

Önkormányzatok infrastruktúra fejlesztése
Arany J. u
BM-es pályázat


15 000 000

7 000 000

nyertes pályázat, megvalósult

2017

ÁMK konyha
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17


 


nyert, folyamatban

2017

VP külterületi út
A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16


66 600 000

5 111 628

nyert, megvalósítása folyamatban

2017

Földes közvilágosítás korszerűsítése


 

12 éves futamideig a megtakarításból finanszírozza a település

nyert, megvalósult

2018

Birkózó Csarnok építése


65 000 000


megítélt, folyamatban

2018

Dózsa Gy. utca felújítása
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2018


15 000 000

2 647 059

elutasítva

2018

Hermann Ottó Zártkert pályázat
ZÁRTKERTI PROGRAM (ZP-1-2017)


10 000 000

0

elutasítva

2018

VP Leader Játszótér felújítás


5 000 000

263 158

elbírálás alatt

2018

VP Leader Faházak felújítás
VP6-19.2.1.-11-5-17


5 000 000

2 142 857

nyert

2019

Dózsa Gy. utca felújítása II.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2019


15 000 000

6 371 895

nyert, folyamatban 

2019

Fogorvosi rendelő felújítás
MFP-HOR/2019


5 522 248

0

nyert, megvalósítása folyamatban

2019

Pártház külső homlokzati felújítás
MFP-NHI/2019


14 933 952

0

nyert, megvalósítása folyamatban

 

 

Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Székhely / postai cím: 4177, Földes Karácsony Sándor tér 5.
Telefon: +36 (54) 531-000; Fax: +36 (54) 531-001; e-mail: foldesph@foldes.hu; web:www.foldes.hu