1
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Esély otthon - Egy életen át Földesen EFOP-1.2.11-16-2017-00005 kódszámú pályázata keretein belül ÖSZTÖNZŐ TÁMOGATÁSRA

TÁJÉKOZTATÁS

Esély otthon - Egy életen át Földesen EFOP-1.2.11-16-2017-00005 kódszámú pályázata
ÖSZTÖNZŐ TÁMOGATÁS


Jelen pályázati kiírás lehetőséget nyújt földesi fiatalok részére, hogy önálló életük elkezdéséhez, munkavállalásuk sikeres megvalósításához ösztönző támogatásra pályázzanak Földes Nagyközségi Önkormányzat EFOP-1.2.11-16-2017-00005 azonosítószámú „Egy életen át Földesen” című projektjének keretében.

A pályázati adatlap letölthető az Egy életen át Földesen facebook oldalról, Földes település honlapjáról, illetve a Polgármesteri Hivatal 8. számú irodájában kérhető: Kiss Lászlónál.

A felhívással és annak mellékleteivel kapcsolatos bővebb információ kérhető személyesen, ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 8. számú irodájában (Földszint) Kiss Lászlónál illetve a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájában (I. emelet) Katona Tamásnál

Ügyfélfogadási időn kívül, bővebb tájékoztatás kérhető a Vagyongazdálkodási Irodában (4177 Földes, Karácsony Sándor tér 1; Piac Csarnok) az alábbiak szerint:
Katona Tamás: Kedd 13:00 – 20:00
Kiss László: Szerda 13:00 – 20:00

Jeneiné Dr. Egri Izabella s.k.
polgármester
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Földes Nagyközség Önkormányzata

Esély otthon - Egy életen át Földesen EFOP-1.2.11-16-2017-00005 kódszámú pályázata keretein belül
ÖSZTÖNZŐ TÁMOGATÁSRA


1.     A pályázat tárgya, célja
Jelen pályázati kiírás lehetőséget nyújt földesi fiatalok részére, hogy önálló életük elkezdéséhez, munkavállalásuk sikeres megvalósításához ösztönző támogatásra pályázzanak Földes Nagyközségi Önkormányzat EFOP-1.2.11-16-2017-00005 azonosítószámú „Egy életen át Földesen” című projektjének keretében. A projekt legfontosabb célja, hogy a fiatalok vidékről történő elvándorlását megakadályozza, a vidéki fiatalok számára reális életpálya modell kialakítását segítse.
A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az, hogy önkormányzatunk az ösztönző támogatással pozitívan járuljon hozzá ahhoz, hogy a földesi fiatalok megfelelő motivációt és segítséget kapjanak a Földesen való letelepedéshez, munkavállaláshoz és családalapításhoz.

2.     A pályázat anyagi forrása
Földes Nagyközségi Önkormányzat az Egy életen át Földesen, EFOP-1.2.11-16-2017-00005 kódszámú pályázata kertében elnyert pályázati támogatás.
Pályázati keretösszeg: bruttó 37.000.000 Ft.


3.     Támogatás igénybevételére jogosultak köre

Jelen pályázati kiírásra kizárólag földesi lakóhellyel (és valós tartózkodási hellyel) rendelkező, 18-35 év közötti fiatalok nyújthatnak be pályázatot.

Nem részesülhet ösztöndíj támogatásban az a pályázó, aki:
-    Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének és az Esély Otthon Ideiglenes Bizottságának tagja, valamint Polgári Törvénykönyv szerint egyenes ágbeli hozzátartozója.
 

A pályázókkal kapcsolatos egyéb követelmények:
  • 18-35 év közötti fiatal, földesi lakóhellyel rendelkezik, valós tartózkodási helye is a településen van, továbbá a támogatási- és fenntartási időszakban is Földesen marad
  • a támogatásban részesített fiatal vállalja a településen közösségi célú önkéntes tevékenység végzését projekt időtartama alatt évente minimum 40 órában (2019-ben és 2020-ban) Önkéntes munka: kulturális, közösségi célú rendezvények, faluszépítési programok támogatása, jótékonysági akciókban való önkéntes közreműködés
  • a pályázat keretében megvalósuló, a fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatásokon, képzéseken való részvétel (minimum 2 képzés kiválasztása kötelező)
  • a felhívás ideje alatt egy személy egyszer részesülhet támogatásban
  • az ösztönző támogatásra beadott pályázat nem zárja ki más támogatások igénybevételét
  • vállalkozás indítására és meglévő vállalkozás fejlesztésére beadott pályázat esetén a vállalkozás székhelye és telephelye Földesen kell, hogy legyen

Letölthető formátum:
PALYAZATI_FELHIVAS_osztonzo_tamogatas.pdf
TAJEKOZTATO.pdf

Mellékletek:
Palyazati_adatlap_osztonzo_tamogatashoz.pdf
Palyazati_adatlap_1sz_melleklet_Uzleti_terv.pdf
Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Székhely / postai cím: 4177, Földes Karácsony Sándor tér 5.
Telefon: +36 (54) 531-000; Fax: +36 (54) 531-001; e-mail: foldesph@foldes.hu; web:www.foldes.hu