1
ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY - Civil szervezetek részére 2018.

ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY

Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
- a 7/2016. (IV.08.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján -

pályázati felhívást tesz közé:


a Földesen működő civil szervezetek és önszerveződő közösségek tevékenységének pénzügyi-, vagy természetbeni támogatása érdekében.

A pályázatokat a Képviselő-testület a helyi civil szervezetek támogatásáról, az államháztartáson kívülre történő forrás átadására - átvételére vonatkozó szabályokról szóló 7/2016. (IV.08.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében szereplő „Pályázati Adatlap” kitöltésével és az alábbi mellékletek csatolásával:
  1. az önszerveződő közösség bíróság általi bejegyzéséről szóló végzés másolatát,
  2. az önszerveződő közösség alapszabályát vagy működésének egyéb alapdokumentumát;
  3. az önszerveződő közösség civil szervezet tevékenységének leírását, tagjainak – hitelt érdemlően igazolt – számát,
  4. az önszerveződő közösség előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre;
  5. az önszereződő közösség azon üléséről készült jegyzőkönyvét vagy határozatát, mely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza;
  6. az önszerveződő közösség által pályázott összeg – a várható költségek szerint részletezve – felhasználásának tervezetét,
Földes Nagyközség Önkormányzata (4177 Földes, Karácsony S. tér 5.) nevére és címére kell benyújtani.
Amennyiben az önszerveződő közösség korábban már részesült támogatásban, az előbb felsorolt mellékletek közül az a) és b) pontokban felsorolt dokumentumok benyújtása mellőzhető abban az esetben, ha az előző támogatás óta eltelt időszakban e dokumentumok tartalmában változás nem történt.

A pályázat benyújtásához szükséges adatlapok beszerezhetőek a Földesi Polgármesteri Hivatal földszint 2. számú irodájában, vagy letölthetőek a www.foldes.hu honlapról a „pályázatok” link megnyitásával.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. március 19. (hétfő) 1400 óra


A pályázati támogatás odaítéléséről átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.
Az elnyert támogatás felhasználásáról az önkormányzat a támogatott szervezettel - a hatályos jogszabályokban előírtaknak megfelelően „Megállapodás” - t köt.

Földes, 2018. március 1.

Jeneiné Dr. Egri Izabella
    polgármester

Mellékletek:

1_melleklet_a_helyi_civil_szervezetek_tamogatasarol.odt
2_melleklet_a_helyi_civil_szervezetek_tamogatasarol.odt
Atlahatosagi_nyilatkozat_CIVIL_SZERVEZETEKNEK_2018.docx
Osszeferhetetlensegi_nyilatkozat.docx

Rendelet_a_civil_szervezetek_tamogatasarol.pdf

Civil_szervezetek_reszere_ONKORMANYZATI_HIRDETMENY_2018.pdf
Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Székhely / postai cím: 4177, Földes Karácsony Sándor tér 5.
Telefon: +36 (54) 531-000; Fax: +36 (54) 531-001; e-mail: foldesph@foldes.hu; web:www.foldes.hu