1
Földes Nagyközség Közintézményeinek fűtéskorszerűsítése geotermális energia felhasználásával (TOP-3.2.2-15HB1-2016-00009) - a projekt


A PROJEKT ISMERTETÉSE

Földes Nagyközség Önkormányzata a jelenlegi gazdasági helyzetben igyekszik havi kiadásait a lehető legkisebbre csökkenteni. Az intézmények fenntartása jelentős terhet ró a költségvetésre, kiváltképp a téli időszakban.
Ennek oka főleg az épületek rossz energetikai adottságai. A település legtöbb közintézménye elavult, a kor követelményeinek nem megfelelő. A szigetelés hiányossága miatt az épületek fűtése során magas a hőveszteség, ez megakadályozza a komfortos hőmérséklet elérését az épületekben. A kazánok egy része szintén elavult, hatásfoka jelentősen csökkent az elmúlt években. A két tényező együttesen eredményezi a magas költségeket. A nyílászárók cseréje nem valósult meg. Az a néhány épület, amin már megtörtént a fejlesztés kedvezőbb energetikai képet mutat, azonban a többi hiányosság még itt is komoly beruházást követel meg. A település elkötelezett a megújuló energiaforrások hasznosításának propagálásában és lehetőségeihez mérten kiveszi részét a környezettudatos megoldások alkalmazásában. Korábbi fejlesztései során is jelentős mértékű megújuló energiafelhasználást valósított meg. Jelen beruházás is törekszik a zöld energia kiaknázására, hiszen több napkollektor telepítését és korszerű kazán beépítését tervezi.

Az elmúlt évek fűtési időszakában komolyan jelentkeztek hazánkban az energiafüggőség jelei. Több alkalommal került sor a gázvezetékek elzárására, ami a stratégiai tározók hiányában komoly problémát okozott volna az ország számára. A kitermelés helyszínén zajló politikai-társadalmi változások pedig nemcsak az üzemanyag árakat tartják állandóan változó szinten, de a földgáz beszerzési ára is hektikus. A két tényező együttesen szignifikáns kockázati tényezőt jelent Magyarország számára. A projekt célja, hogy összhangban az EU-s és a hazai energiapolitikával, a lehetőségekhez mérten a környezeti szempontokat érvényesítse a gazdasági fejlődésben. Az önkormányzati törvény értelmében több kötelező feladatot ellátó szervezet intézményeinek korszerűsítésére kerül sor a pályázatban, annak érdekében, hogy ezzel a költséghatékonyság mellett a megújuló energiafelhasználást is erősítse. A projekt során a Polgármesteri Hivatal épületének, a Sportöltöző épületének, a Kállai u-i Óvoda épületének, a Rákóczi u-i Óvoda újabb épületének és az Általános Iskola épületének fűtési rendszere kerül korszerűsítésre egy termálvíz hulladékhő hasznosító rendszer kiépítésével. A termálvíz hulladékhőt a jelenlegi strand területén meglévő kút termálvizéből nyerjük. A földesi termálkút jelenlegi állapotát fel kell újítani, úgy hogy a kútfejet fel kell újítani, a termálvíz hulladékhő hasznosító rendszert hőcserélővel és szerelvényeivel, szivattyúival ki kell építeni egy zárt, hőszigetelt konténerben.
A konténertől ez épületekig kerül kiépítésre a termálvízhőt szállító vezetékpár. A vezetékpár előreszigetelt KPE vezetékből áll, mivel a fűtőközeg maximális hőmérséklete 55-60°C.

Mind rövid, mind pedig hosszú távon szükségesek a tervezett fejlesztések, hiszen az érintett épületek elavultak és kivételesen rossz energetikai jellemzőkkel bírnak. Az épületek jelenlegi energetikai besorolása „FF” kategóriájú, vagy annál jobb.
Az Önkormányzatnál rövidtávon mindenképpen szükséges a kiadások csökkentése. Az elmúlt fűtési időszak során komoly nehézséget jelentett a számlák időben való teljesítése, ugyanis a rossz gazdasági helyzet mellett az épületek állapotából adódóan a fűtési költségek is magasra rúgtak. A település több lépésben igyekszik kivitelezni közintézményeinek felújítását, aminek egyik lépcsője a fent említett intézmények épületeinek energetikai racionalizálása.

Hosszú távon az önkormányzat célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben önellátóvá tudja tenni épületeit, azaz minél kisebb mértékű legyen a költségvetési forrásoktól való függés. A megújuló energiaforrások kiaknázása révén a fenntartási kiadások idővel minimalizálódnak, az így megtakarított pénz pedig egyéb fontos célokra lesz hasznosítható és átfogó programok is finanszírozhatóvá válnak. Közvetlen célként tehát magának az épületeknek a kor követelményeinek való megfeleltetése jelenik meg, ami közvetett módon a kiadások csökkentése révén hozzájárul majd a település további fejlesztési terveinek finanszírozásához.

A projekt célcsoportja az érintett intézmények lakói, dolgozói ill. látogatói. Közvetett módon a település és vonzáskörzetének lakossága is érintetté válik.

Földes Nagyközség Önkormányzata


Letölthető anyagok:

Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Székhely / postai cím: 4177, Földes Karácsony Sándor tér 5.
Telefon: +36 (54) 531-000; Fax: +36 (54) 531-001; e-mail: foldesph@foldes.hu; web:www.foldes.hu