Egy életen át Földesen (EFOP-1.2.11-16-2017-00005) - Tájékoztató tábla
Kedvezményezett neve: Földes Nagyközség Önkormányzata

A projekt címe: „Egy életen át Földesen”

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.11-16-2017-00005

A szerződött támogatás összege: 174 944 917 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.05.14.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Földes nagyközség az Alföld északkeleti részén, Budapesttől 200 kilométerre, Hajdúszoboszlótól 25 kilométerre található a Püspökladányi Járásban.  A Püspökladányi Járás az Alföld tiszántúli területén, annak földrajzi közepén helyezkedik el. A község lélekszáma 2015-ös adatokra támaszkodva, 3.980 fő, a település lakosságszáma évről évre fogy. A lakosság folyamatos fogyásának oka elsősorban az elvándorlás és a születések arányának csökkenése volt. A születések számának csökkenése gazdasági okokra vezethető vissza. A munkahelyek hiánya, az alacsony megélhetési lehetőségek miatt a fiatal párok egyre kevesebb gyermeket vállalnak, hiszen minél több gyermekük van, az annál nagyobb anyagi és egyben erkölcsi megpróbáltatást ró a családra. A fiatalok elköltözése, illetve az egyre kevesebb gyermek születése nemcsak a lélekszám csökkenéséhez vezet, hanem a lakosság elöregedéséhez is hozzájárul. Természetesen az elöregedés maga után vonja a halálozási arány emelkedését is, bár Földes lakosságszámának csökkenésében harmadik tényezőként szerepel az elköltözések és a születések csökkenése mellett. Földest és a környező településeket az elöregedés fenyegeti, így fontos volna helyben tartani a gazdaságilag aktív és velük együtt a fiatal lakosságot. Földes helyben tartó erejének növelése nehéz feladat. Ezt a jelentős problémát kívánjuk orvosolni a jelen támogatási kérelemben foglalt tevékenységekkel.

A tevékenységek elsődleges célcsoportját a 18-35 év közötti földesi, valamint lakóhelyként Földes települést választani szándékozó fiatalok jelentik (ide értve a Földesről elszármazott, visszaköltöző, valamint az ide letelepülő fiatalokat). A tevékenységek során ingatlan felújításokra, átalakításokra kerül sor. Ezeket az ingatlanokat eszközökkel és bútorokkal szereljük fel annak érdekében, hogy alkalmassá váljanak lakhatás céljára fiatal egyének, párok és családok számára. Az elvégzett számítások és felmérések alapján önkormányzatunk 6 db önkormányzati tulajdonban lévő Földesen található ingatlan felújítását tervezi be a projektbe:
  •   Honvéd u. 1A. fszt 1. lakás (49,72 nm)
  •   Honvéd u. 1A. fszt 2. lakás (49,72 nm)
  •   Rákóczi u. 2. sz. alatt található ingatlan (63,17 nm)
  •   Honvéd u. 2. sz. alatt található ingatlan (77,33 nm)
  •   Béke u. 12. sz. alatti ingatlan (50,70 nm)
  •   Kállai u. 25. sz. alatti ingatlan (77,33 nm)
Az ingatlan felújítások mellett a fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatásokat is nyújtunk, melyek során bővítjük munkaszerzési ismereteiket (pl. önéletrajz írása, interjú felkészítés, munkakeresési lehetőségek megismerése, továbbképzési és átképzési lehetőségek). A célcsoport bevonásával, a támogatási kérelemben benyújtott fejlesztési koncepción alapuló helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági együttműködéseket generáló tevékenységeket is szervezünk (pl. vállalkozói fórum szervezése, vállalkozóvá válást elősegítő foglalkozássorozat stb.) A helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tévő ismeretátadás/helyi ösztönző rendszer kialakítása is célunk a projekt során (pl. szakmai tanulmányút, komplett ösztönző rendszer kidolgozása, ifjúsági fesztivál szervezése stb.) Célunk továbbá, hogy folytassuk saját jó gyakorlatainkat, valamint újabb, más településeken jól működő jó gyakorlatokat adaptálhassunk, melyek következtében segíteni tudjuk a fiatalok helyben maradását (pl. közösségfejlesztő foglalkozássorozat, családi és sportnapok, kulturális örökségmenedzsment szaktábor stb.)

Bízunk benne, hogy tevékenységeink – melyeket részben a helyi fiatalok igényei alapján állítottunk össze – eredményesnek bizonyulnak a célcsoport körében és hozzájárulnak a fiatal generáció Földes településen történő tartásához.
TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA
Támogatás aránya: 100%

Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Székhely / postai cím: 4177, Földes Karácsony Sándor tér 5.
Telefon: +36 (54) 531-000; Fax: +36 (54) 531-001; e-mail: foldesph@foldes.hu; web:www.foldes.hu