BESZÁMOLÓ - „Mozi utca burkolatának felújítása Földesen”
Alulírott Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester, Földes Nagyközség Önkormányzata nevében a  Magyar Falui Program keretében 2019-ben meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című alprogramra  „Mozi utca burkolatának felújítása Földesen” elnevezésű fejlesztésünk megvalósításáról az alábbiakban számolok be:

A Projekt adatai:


Projekt azonosítószám: 3019191893
Projekt címe: „Mozi utca burkolatának felújítása Földesen”
Támogatási összeg: 6 946 958 Ft.

Megvalósulás helyszínei:
4177 Földes, Mozi utca 1135 hrsz., Piac u. 1204 és 1017 hrsz.

Érintett, de NEM megvalósulási helyszínek:

4177 Földes, 1471/6 hrsz. – állami közút, 1471/7 – állami közúttal párhuzamos járda.

Kivitelező:

Joó Róbert Imre egyéni vállalkozó

Releváns dátumok:
Vállalkozó szerződés aláírásának kelte: 2019.11.29.
Munkaterület átadásának kelte: 2020.03.24.
Vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő: 2020.05.15.
Tényleges befejezés: 2020.04.22.

Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításának kelte: 2020.04.22.
Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának kelte: 2020.04.22.

Építési engedély:
Jelen projekt esetén nem releváns, építési engedély nélkül végezhető a kivitelezés.

A Vállalkozási szerződésben foglalt határidőig (2020.05.15-ig), a végszámlához tartozó kivitelezési munkálatok teljes egészében megvalósultak hiba és hiánymentesen.
A Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításra került 2020.04.22-én, a Vállalkozó készre jelentő levele alapján.
A szerződésszerű kivitelezési munkálatok az építési-műszaki tervdokumentációban és a pályázatban foglalt műszaki tartalomnak megfelelően, akadálytalanul, a tervezettnek megfelelő ütemben zajlottak. A kivitelezés során a vonatkozó jogszabályok, előírások, szabványok betartásra kerültek. Az építési munkálatok szakszerűen, az előírt minőségi előírások szerint, a végzett munka, folyamatos ellenőrzésével zajlottak. A tárgyi munka a tervdokumentációnak, illetve a vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően 1. osztályú minőségben elkészült.  A közös helyszíni bejárás során mennyiségi és minőségi hibákat, hiányosságokat nem tapasztaltunk. A teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt követelményeknek és jellemzőknek.
A vállalkozási szerződésnek megfelelően vállalt 100 %-os készültségi szinten történő kivitelezés a tervezett határidő előtt, 2020.04.22-ével teljesült.

A fejlesztés során teljes hosszan felújításra került a Mozi utca illetve a Mozi utca - Piac utca csomópont.
Az építési szakasz 179 m hosszú, 3,5-4,0 m széles aszfaltburkolatú út. A kivitelezést a padkák humuszolásával kezdődött. A kivitelező a meglevő aszfalt makadám burkolaton teljes profilmarást végzett. Ezek után a burkolatba eső közmű akna fedőlapokat szintbe emelte. A lokális pályaszerkezet cseréjének bontási munkái ezután kezdőtek meg. A bontási munkák után a lokális pályaszerkezet csere helyein a homokos kavics fagyvédő réteget , majd a Ckt-4 réteget és az AC 16 alap (N) alapréteget dolgozott be .A profilozott szerkezetre 4 méter szélességben és 4 cm vastagságban kerül AC 11 kopó (N) kopó aszfaltréteg egy oldali oldaleséssel.

Tájékoztatás és nyilvánosság:
A projekt megvalósításáról – tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve – település tábla és támogatói tábla is elkészült, valamint a megfelelő helyre és megfelelő módon kihelyezésre is kerültek. Valamint a település honlapján is megjelentettük a pályázat megvalósításáról szóló tájékoztatót.
A megvalósulásról fotódokumentáció is készült.


Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester
Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Székhely / postai cím: 4177, Földes Karácsony Sándor tér 5.
Telefon: +36 (54) 531-000; Fax: +36 (54) 531-001; e-mail: foldesph@foldes.hu; web:www.foldes.hu