1
A Földesi Szabadidő Központ és Strand faházainak vizesblokkjainak felújítása
BESZÁMOLÓ


Alulírott Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester, Földes Nagyközség Önkormányzata nevében a Vidékfejlesztési Program keretén belül a(z) Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-11-5-17 kódszámú, Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület - Tájérték alapú turisztikai fejlesztések című felhívás „” elnevezésű fejlesztésünk megvalósításáról az alábbiakban számolok be:

A Projekt adatai:

Projekt azonosítószám: 1915138527
Projekt címe: A Földesi Szabadidő Központ és Strand faházainak vizesblokkjainak felújítása

Megvalósulás helyszíne:
4177 Földes, Tetétleni útfél 325/5 hrsz

Kivitelező:
CÍVIS-BAU Építésipari Tervező és Kivitelező Kft.

Releváns dátumok:
Vállalkozó szerződés aláírásának kelte: 2020. 04.15.
Projekt megkezdésének időpontja: 2020.04.15.
Munkaterület átadásának kelte: 2020.05.14.
Vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő: 2020.11.20.
Tényleges munkakezdés: 2020.05.18.
Tényleges befejezés: 2020.11. 16.

Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításának kelte: 2020.11.20.
Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának kelte: 2020.11.20.


Számlázások ütemezése:
(Vállalkozási szerződés szerint)

1    db előlegszámla:
Teljesítési igazolás kelte: 2020.05.15.
Számla kelte: 2020.05.15.

2    db végszámla (100 %-os teljesítés):
Teljesítési igazolás kelte: 2020.11.20.
Számla kelte: 2020.11.20.

Építési engedély:
Jelen projekt esetén nem releváns, építési engedély nélkül végezhető a kivitelezés.

A Vállalkozási szerződésben foglalt határidőig (2020.11.20-ig), a végszámlához tartozó kivitelezési munkálatok teljes egészében megvalósultak hiba és hiánymentesen.
A Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításra került 2020.11.20-án, a Vállalkozó készre jelentő levele alapján.
A szerződésszerű kivitelezési munkálatok az építési-műszaki tervdokumentációban és a pályázatban foglalt műszaki tartalomnak megfelelően, akadálytalanul, a tervezettnek megfelelő ütemben zajlottak. A kivitelezés során a vonatkozó jogszabályok, előírások, szabványok betartásra kerültek. Az építési munkálatok szakszerűen, az előírt minőségi előírások szerint, a végzett munka, folyamatos ellenőrzésével zajlottak. A tárgyi munka a tervdokumentációnak, illetve a vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően 1. osztályú minőségben elkészült.  A közös helyszíni bejárás során mennyiségi és minőségi hibákat, hiányosságokat nem tapasztaltunk. A teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt követelményeknek és jellemzőknek.
A vállalkozási szerződésnek megfelelően vállalt 100 %-os készültségi szinten történő kivitelezés a tervezett határidőre, 2020.11.20-án teljesült.

Projekt adatok:

A fejlesztés során, megújultak az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő Szabadidő Központ 6 db faházainak vizesblokkjai, illetve a bejárathoz legközelebb eső faházban játszószoba lett kialakítva és megtörtént ennek akadálymentesítése is. Ide került egy napkollektoros rendszer is telepítve, amely biztosítja a vizesblokk HMV ellátását. Mind a 6 db faházban lévő 1-1 vizesblokk teljes egészében megújult:  vízszigetelés készült, új fali és padlóburkolat készült, a víz és csatorna vezetékek, szerelvények cseréje, szaniterek, csapok, elzárók, zuhanyok is cserélve lettek, valamint a kapcsolók, dugaljak, lámpatesteket is kicserélték, valamint a vizesblokkok ajtajai is újakra cserélődtek. A fejlesztés eredményeképp kulturáltabb környezetet tudunk biztosítani az idelátogatóknak, illetve az akadálymentesítés révén a mozgássérültek is igénybe tudják venni a Szabadidő Központ szolgáltatásait. A felújítással színvonalasabbá és igényesebbé váló belső környezet növeli a vendégek komfortérzetét és megelégedettségét.


Földes, 2021. február 15.


Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester


Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Székhely / postai cím: 4177, Földes Karácsony Sándor tér 5.
Telefon: +36 (54) 531-000; Fax: +36 (54) 531-001; e-mail: foldesph@foldes.hu; web:www.foldes.hu