1
BESZÁMOLÓ - VP6-19.2.1.-11-3-17 - Közösségi terek fejlesztése - Földesi játszótér felújítás
BESZÁMOLÓ


Alulírott Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester, Földes Nagyközség Önkormányzata nevében a Vidékfejlesztési Program keretén belül a(z) Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-11-3-17 kódszámú, Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület – Közösségi terek fejlesztése című felhívás „Földesi játszótér felújítás ” elnevezésű fejlesztésünk megvalósításáról az alábbiakban számolok be:

A Projekt adatai:

Projekt azonosítószám:
1935223401
Projekt címe: Földes játszótér felújítás

Megvalósulás helyszíne:
4177 Földes, Mozi utca 6. 1001. hrsz

Kivitelező:
Biohárs Kft.
7200 Dombóvár, Vak Bottyán u. 20.

Releváns dátumok:
Vállalkozó szerződés aláírásának kelte: 2020. 08.26.
Projekt megkezdésének időpontja: 2020.08.26.
Munkaterület átadásának kelte: 2020.10.06.
Vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő: 2021.05.31.
Tényleges munkakezdés: 2020.10.06.
Tényleges befejezés: 2020.10.30.


Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításának kelte: 2020.10.30.
Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának kelte: 2020.10.30.


Számlázások ütemezése:
(Vállalkozási szerződés szerint)


1    db végszámla (100 %-os teljesítés):
Teljesítési igazolás kelte: 2020.10.30.
Számla kelte: 2020.11.09.

Építési engedély:
Jelen projekt esetén nem releváns, építési engedély nélkül végezhető a kivitelezés.

A Vállalkozási szerződésben foglalt határidőig (2021.05.31-ig), a végszámlához tartozó kivitelezési munkálatok teljes egészében megvalósultak hiba és hiánymentesen.
A Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításra került 2020.10.30.-án, a Vállalkozó készre jelentő levele alapján.
A szerződésszerű kivitelezési munkálatok az építési-műszaki tervdokumentációban és a pályázatban foglalt műszaki tartalomnak megfelelően, akadálytalanul, a tervezettnek megfelelő ütemben zajlottak. A kivitelezés során a vonatkozó jogszabályok, előírások, szabványok betartásra kerültek. Az építési munkálatok szakszerűen, az előírt minőségi előírások szerint, a végzett munka, folyamatos ellenőrzésével zajlottak. A tárgyi munka a tervdokumentációnak, illetve a vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően 1. osztályú minőségben elkészült.  A közös helyszíni bejárás során mennyiségi és minőségi hibákat, hiányosságokat nem tapasztaltunk. A teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt követelményeknek és jellemzőknek.
A vállalkozási szerződésnek megfelelően vállalt 100 %-os készültségi szinten történő kivitelezés a tervezett határidő előtt 2020.10.30-án teljesült.

Projekt adatok:

A fejlesztés során a játszótér eszközeinek cseréje valósult meg, mivel a rendszeres használatnak köszönhetően és az időjárási viszonyok miatt az eszközök minősége leromlott. A korábbi játékelemek bontásra kerültek. Helyükre a területrendezési munkálatok után, új a kivitelező által gyártott játékelemek kerültek elhelyezésre. Telepítésre került:

1 db Homokozó
1 db Függőhíd
1 db Előd vár, mászóhálóval
1 db Babaház
1 db Négyülléses rugós hinta
1 db Előd vár hintával
2 db Ketteshinta
1 db Rugós játék
1 db Mérleghinta
1 db Előd vár rámpával

Tájékoztatás és nyilvánosság:


A projekt megvalósításáról a támogatói tábla elkészült, és kihelyezésre is került. Valamint a település honlapján is megjelentettük a pályázat megvalósításáról szóló tájékoztatót és fotódokumentációt. A megvalósult projektről szöveges beszámolót és képes dokumentációt bocsájtottunk a LEADER HACS rendelkezésére, melyet az egyesület honlapján megjelentethet.


Földes, 2021. március 2.

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester

Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Székhely / postai cím: 4177, Földes Karácsony Sándor tér 5.
Telefon: +36 (54) 531-000; Fax: +36 (54) 531-001; e-mail: foldesph@foldes.hu; web:www.foldes.hu