1
BESZÁMOLÓ - kiegészített

Alulírott Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester, Földes Nagyközség Önkormányzata nevében a  Magyar Falui Program keretében 2019-ben meghirdetett „Óvoda udvar” című alprogramra  „Földes Napközi Otthonos Óvoda játszóudvar korszerűsítése” elnevezésű fejlesztésünk megvalósításáról az alábbiakban számolok be:

A Projekt adatai:
Projekt azonosítószám:
3033832622
Projekt címe: „Földes Napközi Otthonos Óvoda játszóudvar korszerűsítése”

Helyszín:
4177 Földes, Rákóczi u. 11. 88 hrsz.


Kivitelező:
Biohárs Kft.
7200 Dombóvár, Vak Bottyán u. 20.

Releváns dátumok:
Műszaki ellenőri szerződés aláírásának kelte: 2020.02.01.
Vállalkozó szerződés aláírásának kelte: 2020.02.03.
Munkaterület átadásának kelte:
Vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő: 2020.08.31.
Tényleges befejezés: az első használatbavételi igazolás kézhezvétele – 2020.07.16.

Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításának kelte: 2020.06.18.
Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának kelte: 2020.06.18.


Számlázások ütemezése:

Számlázások keltei (Vállalkozási szerződés szerint)
1    db végszámla (100 %-os teljesítés):
Teljesítési igazolás kelte: 2020.06.22.
Számla kelte: 2020.07.13.

Építési engedély:

Jelen projekt esetén nem releváns, építési engedély nélkül végezhető a kivitelezés.

A Vállalkozási szerződésben foglalt határidőig (2020.08.31-ig), a végszámlához tartozó kivitelezési munkálatok teljes egészében megvalósultak hiba és hiánymentesen.
A Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításra került 2020.06.18-án, a Vállalkozó készre jelentő telefonos hívását követően (2020.06.10.).

A szerződésszerű kivitelezési munkálatok az építési-műszaki tervdokumentációban és a pályázatban foglalt műszaki tartalomnak megfelelően, akadálytalanul, a tervezettnek megfelelő ütemben zajlottak. A kivitelezés során a vonatkozó jogszabályok, előírások, szabványok betartásra kerültek. Az építési munkálatok szakszerűen, az előírt minőségi előírások szerint, a végzett munka, folyamatos ellenőrzésével zajlottak. A tárgyi munka a tervdokumentációnak, illetve a vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően 1. osztályú minőségben elkészült.  A közös helyszíni bejárás során mennyiségi és minőségi hibákat, hiányosságokat nem tapasztaltunk. A teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt követelményeknek és jellemzőknek.
A vállalkozási szerződésnek megfelelően vállalt 100 %-os készültségi szinten történő kivitelezés a tervezett határidő előtt, 2020.06.18-ánval teljesült.
A játékok első használatbavételi igazolását a kivitelezőtől 2020.07.16-án vettük kézhez, ezt követően a játékokat használatra és további állagmegóvásra az óvoda részére átadta az önkormányzat, mint a projekt kedvezményezettje.

A Támogatói Okiratban rögzített tevékenységek megvalósulása:

A Projekt előkészítés (A1) – jelen esetben a pályázat benyújtásához és későbbiekben a megvalósításhoz szükséges tervezés, műszaki dokumentáció elkészítése megvalósult, a Gori-Archi-Stúdió Kft.-t bízta meg az önkormányzat a feladat elvégzésével, a 2019.08.30-án aláírt tervezési szerződés szerint.

A Projekt előkészítés (A1) – műszaki ellenőri tevékenység ellátásával szintén a Gori-Archi-Stúdió Kft.-t bízta meg az önkormányzat, a 2020.02.01-én aláírt megbízási szerződés szerint, mely feladatokat 2020.06.18-áig (műszaki átadás-átvételi eljárás) teljesített.

Az A3-A14-ig terjedő kiadási tételazonosítók alatt felsorolt játszótéri eszközök szállítását, összeállítását és telepítését a kiválasztott Biohárs Kft. végezte el a 2020.02.03-án kötött és 2020.03.30-án módosított vállalkozási szerződés szerint. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2020.06.18-án zajlott, a telepített játékok használatbavételi igazolást 2020.07.16-án kaptuk postai úton a kivitelezőtől.

Az E1 kiadási tételazonosítón nyilvántartott terület előkészítést, tükörkiszedést és tereprendezést szintén a Biohárs Kft. végezte el a már korábban jelzett vállalkozási szerződés szerint. A készre jelentést 2020.06.10-én telefonon jelezte a műszaki ellenőr irányába, melyet a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv is dokumentál.

A projekt megvalósítása során a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása szintén megtörtént, hiszen a fejlesztéssel érintett intézmény főbejáratánál kihelyezésre került a támogatói tábla, a település honlapján is szerepel a projekt beszámolója és a fejlesztésről készült fotók, valamint a Magyar Falu Program logójával ellátott támogatói tábla és a falutáblák is kihelyezésre kerültek.


Földes, 2021. március 10.

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármesterFöldes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Székhely / postai cím: 4177, Földes Karácsony Sándor tér 5.
Telefon: +36 (54) 531-000; Fax: +36 (54) 531-001; e-mail: foldesph@foldes.hu; web:www.foldes.hu