1
BESZÁMOLÓ - kiegészített

Alulírott Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester, Földes Nagyközség Önkormányzata nevében a  Magyar Falui Program keretében 2019-ben meghirdetett „A nemzeti és helyi identitástudat erősítésé” című alprogramra  „Karácsony Sándor Közösségi Ház homlokzati korszerűsítése” elnevezésű fejlesztésünk megvalósításáról az alábbiakban számolok be:

A Projekt adatai:

Projekt azonosítószám:
1980592000
Projekt címe: „Karácsony Sándor Közösségi Ház homlokzati korszerűsítése”

Megvalósulás helyszínei:
4177 Földes, Fő utca 1217 hrsz.
 
Kivitelező:
HADHÁZI-BAU KFT.

Tervező:
CÍVIS KOMLEX KFT.

Műszaki ellenőr:
Bodnár Krisztián e.v.

Releváns dátumok:
Vállalkozó szerződés aláírásának kelte: 2020.02.17.
Projekt megkezdésének időpontja: 2020.03.16.
Munkaterület átadásának kelte: 2020.03.16.
Vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő: 2020.09.30.
Tényleges munkakezdés: 2020.06.02.
Tényleges befejezés: 2020.08.12.


Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításának kelte: 2020.08.12.
Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának kelte: 2020.08.12.


Számlázások ütemezése:
Számlázások keltei (Vállalkozási szerződés szerint)
1    db előlegszámla:
Teljesítési igazolás kelte: 2020.06.08.
Számla kelte: 2020.06.08.

2    db végszámla (100 %-os teljesítés):
Teljesítési igazolás kelte: 2020.08.12.
Számla kelte: 2020.08.12.

Építési engedély:
Jelen projekt esetén nem releváns, építési engedély nélkül végezhető a kivitelezés.

A Vállalkozási szerződésben foglalt határidőig (2020.09.30-ig), a végszámlához tartozó kivitelezési munkálatok teljes egészében megvalósultak hiba és hiánymentesen.
A Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításra került 2020.08.12-én, a Vállalkozó készre jelentő levele alapján.
A szerződésszerű kivitelezési munkálatok az építési-műszaki tervdokumentációban és a pályázatban foglalt műszaki tartalomnak megfelelően, akadálytalanul, a tervezettnek megfelelő ütemben zajlottak. A kivitelezés során a vonatkozó jogszabályok, előírások, szabványok betartásra kerültek. Az építési munkálatok szakszerűen, az előírt minőségi előírások szerint, a végzett munka, folyamatos ellenőrzésével zajlottak. A tárgyi munka a tervdokumentációnak, illetve a vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően 1. osztályú minőségben elkészült.  A közös helyszíni bejárás során mennyiségi és minőségi hibákat, hiányosságokat nem tapasztaltunk. A teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt követelményeknek és jellemzőknek.
A vállalkozási szerződésnek megfelelően vállalt 100 %-os készültségi szinten történő kivitelezés a tervezett határidő előtt, 2020.08.12-ével teljesült.


Projekt adatok:
A fejlesztés keretében felújított, korszerűsített közösségi, kulturális intézmény alapterülete: 140 m2. A felújítás során a külső homlokzat hőszigetelése EPS hőszigetelő anyaggal a lábazat hőszigetelése XPS hőszigetelő anyaggal került kialakításra.

Tájékoztatás és nyilvánosság:
A projekt megvalósításáról – tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve – település tábla és támogatói tábla is elkészült, valamint a megfelelő helyre és megfelelő módon kihelyezésre is kerültek. A két település tábla közül az egyik a Földes-Debrecen útszakaszon, a másik a Földes-Püspökladány lett kihelyezve. A támogatói tábla az épület bejáratánál jól látható helyen lett kihelyezve. Valamint a település honlapján is megjelentettük a pályázat megvalósításáról szóló tájékoztatót és fotódokumentációt.


Földes, 2021. március 31.Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester


Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Székhely / postai cím: 4177, Földes Karácsony Sándor tér 5.
Telefon: +36 (54) 531-000; Fax: +36 (54) 531-001; e-mail: foldesph@foldes.hu; web:www.foldes.hu