1
BESZÁMOLÓ - kiegészített

Alulírott Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester, Földes Nagyközség Önkormányzata nevében a  Magyar Falui Program keretében 2019-ben meghirdetett Orvosi rendelő” című alprogramra  „Fogorvosi rendelő felújítása,  Földesen” elnevezésű fejlesztésünk megvalósításáról az alábbiakban számolok be:

A Projekt adatai:


Projekt azonosítószám: 1005180879
Projekt címe: „Fogorvosi rendelő felújítása, Földesen”

Megvalósulás helyszínei:
4177 Földes, Karácsony Sándor tér. 2. 988/A/2 hrsz.


Kivitelező:
Fenyőfa Bt.
Székhely: 4177 Földes, Báthory u. 5.
Adószám: 22834562-2-09

Releváns dátumok:
Vállalkozó szerződés aláírásának kelte: 2020.04.15.
Projekt megkezdésének időpontja: 2019.09.02.
Munkaterület átadásának kelte: 2020.07.22.
Vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő: 2020.11.30.
Tényleges munkakezdés: 2020.07.22.
Tényleges befejezés: 2020.11.30.

Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításának kelte: 2020.07.22.
Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának kelte: 202011.30.


Számlázások ütemezése:
Számlázások keltei (Vállalkozási szerződés szerint)
1 db előlegszámla:
Teljesítési igazolás kelte: 2020.06.12.
Számla kelte: 2020.06.12.
1 db végszámla (100 %-os teljesítés):
Teljesítési igazolás kelte: 2020.11.30.
Számla kelte: 2020.12.11.
Építési engedély:
Jelen projekt esetén nem releváns, építési engedély nélkül végezhető a kivitelezés.

A Vállalkozási szerződésben foglalt határidőig (2020.11.30-ig), a végszámlához tartozó kivitelezési munkálatok teljes egészében megvalósultak hiba és hiánymentesen.
A Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításra került 2020.11.30-án, a Vállalkozó készre jelentő levele alapján.
A szerződésszerű kivitelezési munkálatok az építési-műszaki tervdokumentációban és a pályázatban foglalt műszaki tartalomnak megfelelően, akadálytalanul, a tervezettnek megfelelő ütemben zajlottak. A kivitelezés során a vonatkozó jogszabályok, előírások, szabványok betartásra kerültek. Az építési munkálatok szakszerűen, az előírt minőségi előírások szerint, a végzett munka, folyamatos ellenőrzésével zajlottak. A tárgyi munka a tervdokumentációnak, illetve a vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően 1. osztályú minőségben elkészült.  A közös helyszíni bejárás során mennyiségi és minőségi hibákat, hiányosságokat nem tapasztaltunk. A teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt követelményeknek és jellemzőknek.
A vállalkozási szerződésnek megfelelően vállalt 100 %-os készültségi szinten történő kivitelezés a tervezett határidőre, 2020.11.30-ével teljesült.

Projekt adatok:

A projektelőkészítés kapcsán, az A2 tétel a fejlesztéshez készült tervezést takarja, ahol elkészültek a szükséges részletezettségű tervek, műszaki leírás és tervezői nyilatkozat, valamint az árazatlan költségvetés és a tervezői költségbecslés.

Az A1 tétel a beruházás műszaki ellenőrzését jelenti, ennek keretében a kiválasztott szakember folyamatosan nyomon követte a felújítást és tartotta a kapcsolatot a kivitelezővel és a megrendelővel, felügyelte az építési napló vezetését, megtette a szükséges bejegyzéseket és bonyolította a munkaterület átadás-átvételt, a műszaki átadás-átvételt és intézte ezekkel kapcsolatos adminisztrációt.
A támogató okirat szerinti E1 tételen belül a következő fejlesztések valósultak meg: A külső és belső elavult nyílászárókat új korszerű, háromrétegű üvegezéssel ellátott műanyag nyílászárókra cseréltük.  Az egyes helyiségek kerámia burkolata szintén cserélve lett, a falfelületek és mennyezet új festést kaptak. A vizesblokkok felújítása során a meglévő szaniterek cseréje is megvalósult. A hő leadók elbontásra kerültek és helyettük új hő leadók kerültek elhelyezésre. A régi FÉG nyíltégésterű gázkazánt, egy korszerű kondenzációs fűtőkazán váltotta fel. Az elektromos szerelvények, lámpatestek újakra lettek cserélve, megújult a teljes elektromos hálózat és a meg lévő kapacitás bővítve lett és a csoportos mérőhely is korszerűsítve lett.

Tájékoztatás és nyilvánosság:
A projekt megvalósításáról – tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve – település tábla és támogatói tábla is elkészült, valamint a megfelelő helyre és megfelelő módon kihelyezésre is kerültek.
A megvalósulásról fotódokumentáció is készült.Földes, 2021. május 27.
Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester

Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Székhely / postai cím: 4177, Földes Karácsony Sándor tér 5.
Telefon: +36 (54) 531-000; Fax: +36 (54) 531-001; e-mail: foldesph@foldes.hu; web:www.foldes.hu