BESZÁMOLÓ - MFP-Polgármesteri Hivatal felújítása 2019.
Alulírott Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester, Földes Nagyközség Önkormányzata nevében a  Magyar Falui Program keretében 2019-ben meghirdetett „Polgármesteri Hivatal felújítása” című alprogramra  „Földes Polgármesteri hivatal felújítása” elnevezésű fejlesztésünk megvalósításáról az alábbiakban számolok be:

A Projekt adatai:

Projekt azonosítószám: 3021405827
Projekt címe: „Földes Polgármesteri hivatal felújítása”

Helyszín:

4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. 1612 hrsz

Kivitelező:

AXIS-Szolg. Kft.

Releváns dátumok:

Vállalkozó szerződés aláírásának kelte: 2020.02.10.
Vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő: 2020.08.31.
Tényleges befejezés: 2020.08.18.

Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításának kelte: 2020.08.26.
Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának kelte: 2020.08.26.


Építési engedély:

Jelen projekt esetén nem releváns, építési engedély nélkül végezhető a kivitelezés.

A Vállalkozási szerződésben foglalt határidőig (2020.08.31-ig), a végszámlához tartozó kivitelezési munkálatok teljes egészében megvalósultak hiba és hiánymentesen.
A Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításra került 2020.08.26-én, a Vállalkozó készre jelentő levele alapján.

A szerződésszerű kivitelezési munkálatok az építési-műszaki tervdokumentációban és a pályázatban foglalt műszaki tartalomnak megfelelően, akadálytalanul, a tervezettnek megfelelő ütemben zajlottak. A kivitelezés során a vonatkozó jogszabályok, előírások, szabványok betartásra kerültek. Az építési munkálatok szakszerűen, az előírt minőségi előírások szerint, a végzett munka, folyamatos ellenőrzésével zajlottak. A tárgyi munka a tervdokumentációnak, illetve a vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően 1. osztályú minőségben elkészült.  A közös helyszíni bejárás során mennyiségi és minőségi hibákat, hiányosságokat nem tapasztaltunk. A teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt követelményeknek és jellemzőknek.
A vállalkozási szerződésnek megfelelően vállalt 100 %-os készültségi szinten történő kivitelezés a tervezett határidő előtt, 2020.08.18-ével teljesült.

A támogatói okiratban foglalt eredmények az E1 kiadási tételazonosító alá sorolt tevékenységek tekintetében megvalósultak és az épület homlokzati nyílászáróit cserélték ki, korszerű 3 rtg. üvegezéssel ellátott, az épület jellegéhez illő fa nyílászárókra, melyekkel az épület homlokzata szépült, energetikai szempontból pedig komoly megtakarítást értünk el. A megtakarítás főként a fűtési szezonban érhető tetten, óvatos becslés szerint 15-25 % közötti a megtakarításunk a korszerűbb nyílászárók nyújtotta hőmegtartó képesség miatt. Az elszámolásban rögzített 452 m2 (egész pontosan 452,99 m2) értéket a fejlesztéssel (nyílászáró cserékkel és javításokkal) érintett földszinti és két emeleti iroda alapterületének összeadásával számítottuk ki.

Ezen eredménymutató összhangban van a támogatási kérelem Projekt rövid összefoglalóban megadottakkal, de a csatolt tervek részletezettsége miatt itt pontos számot nem jelöltünk meg, erre az elszámolás Eredménymutató fülön került sor, ami természetesen egybe vág a tervekkel és a megvalósult állapotokkal.

Az általános költségek A1 műszaki ellenőrzés és A2 tervezés előkészítés is megvalósult a fejlesztés során, hiszen a pályázatunk benyújtásához és a kivitelezéshez is elengedhetetlen volt, hogy megfelelő kidolgozottságú terveket készíttessünk és azok megvalósulását jogosult szakemberrel ellenőriztessük le. A tervekkel kapcsolatosan nem voltak észrevételek, kifogások és a műszaki ellenőrzés is folyamatosan, a kivitelezéshez alkalmazkodva valósult meg.

A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása saját forrásból valósult meg, melynek keretében a projektünkről a település honlapján is hírt adtunk, valamint a falutábla és a támogatói tábla is kihelyezésre került.


Földes, 2021. június 14.

………………………………………….
Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester


Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Székhely / postai cím: 4177, Földes Karácsony Sándor tér 5.
Telefon: +36 (54) 531-000; Fax: +36 (54) 531-001; e-mail: foldesph@foldes.hu; web:www.foldes.hu