BESZÁMOLÓ - MFP Erőgépek, munkagépek beszerzése 2020.

                         

Alulírott Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester, Földes Nagyközség Önkormányzata nevében a  Magyar Falui Program keretében 2020-ban meghirdetett  „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés - 2020” elnevezésű, „GEHL SL 4240 típusú munkagép beszerzése közterület karbantartási feladatok elvégzéséhez” című fejlesztésünk megvalósításáról az alábbiakban számolok be:

A Projekt adatai:
Projekt azonosítószám:
Projekt címe: „GEHL SL 4240 típusú munkagép beszerzése közterület karbantartási feladatok elvégzéséhez”

Helyszín:
4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5.

Eladó:
AXIÁL Kft.
6500 Baja, Szegedi út 147. sz.

Releváns dátumok:
Adásvételi szerződés aláírásának kelte: 2020.10.12
Gép szállításának kelte: 2020.10.16.
Gép forgalmi engedélyének átadása: 2020.11.12.

Számlázások ütemezése:
Számlázások keltei (Vállalkozási szerződés szerint)
1 db végszámla (100 %-os teljesítés):
Teljesítési igazolás kelte: 2020.10.19.
Számla kelte: 2020.10.19.

Az adásvételi szerződésben foglaltaknak megfelelően az Eladó határidőre teljesítette a beszerzésre kerülő gép szállítását és azt követően átadásra kerültek a géphez tartozó papír alapú dokumentumok is. Ezt követően Eladó a gép forgalomba helyezési eljárását megindította és a szükséges dokumentumok benyújtását követően 2020.11.12. napján a forgalmi engedély elkészült. Vevő, azaz az Önkormányzat a gépet ezen időponttól kezdődően tudta használatba venni, illetve üzembe helyezni.

A Támogatói Okiratban rögzített tevékenységek megvalósulása:

Erőgép/munkagép beszerzése (A1) – a pályázatban is vállalt géptípus megvásárlásával és üzembe helyezésével megvalósult.

A projekt megvalósítása során a (A2) tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása szintén megtörtént, hiszen a fejlesztéssel érintett önkormányzat főbejáratánál kihelyezésre került a támogatói tábla, a település honlapján is szerepel a projekt beszámolója és a fejlesztésről készült fotók, valamint a Magyar Falu Program logójával ellátott falutáblák is kihelyezésre kerültek.


Földes, 2021. szeptember 16.

Jeneiné dr. Egri Izabella sk.
polgármester

Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Székhely / postai cím: 4177, Földes Karácsony Sándor tér 5.
Telefon: +36 (54) 531-000; Fax: +36 (54) 531-001; e-mail: foldesph@foldes.hu; web:www.foldes.hu