MFP- Önkormányzati járdaépítés/ felújítás anyagtámogatása 2020.


BESZÁMOLÓ

Alulírott Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester, Földes Nagyközség Önkormányzata nevében a  Magyar Falui Program keretében 2020-ban meghirdetett „Önkormányzati járdaépítés/felújítás -2020” című alprogramra  „Földes település belterületi járdahálózatának részleges felújítása” elnevezésű fejlesztésünk megvalósításáról az alábbiakban számolok be:

A Projekt adatai:

Projekt azonosítószám: 3081469171
Projekt címe: „Földes település belterületi járdahálózatának részleges felújítása”

Helyszín:

4177 Földes, Északisor u. – 15. (három helyszínen), Nagyköz 830 , Keletifény 1091/2, Haladás (kettő helyszínen) 1136, Mozi 1135, Karácsony S. tér (kettő helyszín) 1/1, Táncsics 119, Petőfi 859, Dankó P. 1091/1, Karácsony S. tér 319/3, Karácsony S. tér 1471/7


Kivitelező:


Joó Róbert Imre egyéni vállalkozó
4177 Földes, Fő utca 12.

Releváns dátumok:
Műszaki ellenőri szerződés aláírásának kelte: 2020.08.17.
Vállalkozó szerződés aláírásának kelte: 2020.08.17.
Vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő: 2021.05.15.
Tényleges befejezés időpontja: 2020.10.02.


Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításának kelte: 2020.10.02.
Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának kelte: 2020.10.02.


Számlázások ütemezése:

Számlázások keltei (Vállalkozási szerződés szerint)
1    db végszámla (100 %-os teljesítés):
Teljesítési igazolás kelte: 2020.10.02.
Számla kelte: 2020.10.03.


Építési engedély:
Jelen projekt esetén nem releváns, építési engedély nélkül végezhető a kivitelezés.

A Vállalkozási szerződésben foglalt határidő (2021.05.15.) előtt, a végszámlához tartozó teljes építési tevékenység hiba és hiánymentesen megvalósult.
A Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításra került 2020.10.02-án, a Vállalkozó készre jelentő telefonos hívását követően.

A szerződésszerű kivitelezési munkálatok az építési-műszaki tervdokumentációban és a pályázatban foglalt műszaki tartalomnak megfelelően, akadálytalanul, a tervezettnek megfelelő ütemben zajlottak. A kivitelezés során a vonatkozó jogszabályok, előírások, szabványok betartásra kerültek. Az építési munkálatok szakszerűen, az előírt minőségi előírások szerint, a végzett munka, folyamatos ellenőrzésével zajlottak. A tárgyi munka a tervdokumentációnak, illetve a vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően 1. osztályú minőségben elkészült.  A közös helyszíni bejárás során mennyiségi és minőségi hibákat, hiányosságokat nem tapasztaltunk. A teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt követelményeknek és jellemzőknek.
A vállalkozási szerződésnek megfelelően vállalt 100 %-os készültségi szinten történő kivitelezés a tervezett határidő előtt, 2020.10.02-ával teljesült.
Az elkészült utat a vállalkozó üzemeltetésre, és állagmegóvásra az önkormányzatnak átadta.

A Támogatói Okiratban rögzített helyszíneken a járdák felújítása megtörtént, a tervek és műszaki leírás szerint. A felújítással érintett belterületi járdák teljes hossza 642,4 m2, és a teljes felújított járda felület pedig 665,3 m2 volt.

A projekt megvalósítása során a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása szintén megtörtént, hiszen a fejlesztéssel érintett intézmény (polgármesteri hivatal) főbejáratánál kihelyezésre került a támogatói tábla, a település honlapján is szerepel a projekt beszámolója és a fejlesztésről készült fotók, valamint a Magyar Falu Program logójával ellátott falutáblák is kihelyezésre kerültek.


Földes, 2022. január 21.

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester
Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Székhely / postai cím: 4177, Földes Karácsony Sándor tér 5.
Telefon: +36 (54) 531-000; Fax: +36 (54) 531-001; e-mail: foldesph@foldes.hu; web:www.foldes.hu