Szociális intézmények

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti SZOLGÁLAT

Székhelye: Püspökladány, Szent István u. 33.
Intézményvezető: Ráczné Hegedüs Ilona
Földesi telephelye: 4177 Földes, Rákóczi u. 5.
Telefonszám: 54/ 465-785

TELEPHELYEK:

Étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás

Földes, Rákóczi u. 5. 54/ 465-785
Bihartorda, Kossuth L. u. 81. 54/ 479-016
Nagyrábé, Arany J. u. 11. 54/ 477-185

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Földes, Rákóczi u. 5. 54/465-785
Bihartorda Kossuth L. u. 43. 54/479-010
Nagyrábé Kossuth L. u. 5. 54/477-020

Az intézmény alapító okirata (feltöltés alatt)

 ****************

Földesi Szociális Szolgáltató Központ
Támogató Szolgálat

Intézményvezető: Víghné Galgóczy Mária
Székhelye: 4177 Földes, Rákóczi u. 5.

Földes, Rákóczi u. 5. 54/ 465-785
Megbízási szerződés alapján:
Bihartorda, Kossuth L. u. 81.
54/ 479-010
Megbízási szerződés alapján:
Biharnagybajom, Rákóczi u. 17.
20/230-9188

Az intézmény alapító okirata

 

Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Székhely / postai cím: 4177, Földes Karácsony Sándor tér 5.
Telefon: +36 (54) 531-000; Fax: +36 (54) 531-001; e-mail: foldesph@foldes.hu; web:www.foldes.hu