Pályázati hirdetmény önkormányzati eszközök értékesítésére

Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi önkormányzati tulajdonú eszközöket kínálja eladásra:
 

 

Tárgyi eszközök

Eladási ár (áfás ár) 

1.

Hardi Mini Variant 600 motoros permetező

300.000.-Ft

2.

Akpil Multipiel rotációs bakhátkészítő

1.650.000.-Ft

3.

Akpil három fejes váltvaforgató eke (KM80)

1.590.000.-Ft

4.

Öntözőszivattyú/öntözőmotor (Mtz motorral) tartozékokkal
(tartályok és csövek)

550.000.-Ft

5.

Csévélődobos öntöző (Öntöződob) 5 db

200.000.-Ft/db

 

Az eszközök megtekinthetők előzetes egyeztetést követően. Érdeklődni a Földesi Polgármesteri Hivatalban Prokopné Urbán Éva Borbálánál lehet munkaidőben a  06 /54 /531-000, vagy a 06 30 995 0038 telefonszámon.

Az eszközöket megvásárolni szándékozó személy a vételi ajánlatát írásban szükséges megtennie.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

  • természetes személy vevő személyes adatait: név, születési név, születési hely, születési idő, anyja neve, személyazonosító igazolvány száma, állandó lakcím,
  • jogi személy esetén: név, székhely, adószám, cégjegyzékszám, cégnyilvántartási szám,  ügyvezetésre jogosult neve
  • ajánlati vételárat

Az ajánlatot zárt borítékban Földes Nagyközség Önkormányzata címére kell eljuttatni postai úton, vagy személyesen átadni a Polgármesteri Hivatal Titkárságán.

Postai cím: 4177 Földes, Karácsony S. tér 5. A borítékra kérjük ráírni „Eszköz vételi ajánlata” szövegezést.

A vételi ajánlat benyújtása FOLYAMATOS.

Az ajánlatokat a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság bontja fel és értékeli. A döntést a képviselő-testület hozza meg az ajánlat beérkezését követő soros ülésén.

Az önkormányzat azzal a vevővel köt adásvételi szerződést, aki a legmagasabb vételi ajánlatot adja. Ha az ajánlatok egyenértékűek, azzal a vevővel köt szerződést, aki az ajánlatot korábban nyújtotta be.

További részletes pályázati felhívás az alábbi linken érhető el:

Pályázati hirdetmény - önkormányzati eszközök értékesítésére